top of page

הפרויקטים והעבודה הם ביטוי לאומנות אבל התשוקה לציור היא משהו אחר. קולקצית ה - NFT שלפניכם נולדה בהשראת עבודות הכפיים.

רתך

מלצר

סנדלר

צבעי

מכונאי

דייג